Pedagogul Montessori

Pedagogul Montessori este un bun observator. El creează o atmosferă de calm, ordine şi bucurie în sala de clasă şi este mereu gata să ajute şi să încurajeze copiii, permiţându-le să-şi dezvolte încrederea în sine şi disciplina interioară. El vine în întâmpinarea nevoilor fiecărui copil şi face prezentări de materiale, consemnând zilnic gradul de atingere a obiectivelor prin intermediul acestora. Acest tip de observare constructivă se dobândeşte de către pedagog în urma unei perioade riguroase de instruire într-unul din centrele AMI. Pedagogul montessori nu se afla în centrul atenţiei, în clasă.El se străduieşte să pregătească şi să organizeze mediul cu materiale didactice care să răspundă nevoilor şi intereselor copiilor, activitatea lui bazându-se aşadar pe facilizarea învăţării, şi nu pe predare.

IMG_2588a.jpg

În mediul montessori, pedagogul permite copiilor să înveţe din propriile lor descoperiri şi să tragă propriile lor concluzii. În loc să vină cu răspunsuri repezi, pedagogul invita copiii la dialog, cerându-le părerea despre cum ar soluţiona ei problema, angajându-i astfel în mod activ spre a dobândi abilităţi sociale şi spirit analitic.

 

Pedagogul Montessori vede copilul ca şi personalitate şi nu se ocupă doar de schema de însuşire a cunoştinţelor academice. El facilitează prezentarea şi înţelegerea istoriei, artei, muzicii, matematicii, astronomiei, botanicii, zoologiei, chimiei, geografiei, geometriei. Predarea se face individual sau în grupuri mici. Lecţiile sunt scurte şi precise, având drept scop angajarea copilului în a descoperi mai multe pe cont propriu. În Montessori relaţia profesor- copil se înscrie exact pe coordonatele unui stil democrat, în care copilul are libertatea de a alege şi de a face lucruri în limitele cunoştinţelor şi nivelului sau de dezvoltare, atâta timp cât respectă regulile, mediul şi pe ceilalţi. Scopul este construirea libertăţii bazată pe disciplina interioare a copilului, dezvoltată printr-o comunicare asertivă profesor-elev.

Educatorul este liber să lucreze individual cu fiecare copil în timp ce ceilalţi copii lucrează cu materialele sau împreună. In acelasi timp, educatorul Montessori are aşteptări foarte mari de la elevi, atât individual cât şi ca grup, încurajându-i constant intr-un comportament autonom,  care nu exclude însă colaborarea permanentă şi respectul reciproc.