Materialele Montessori

EDUCATIVE, NATURALE

Materialele Montessori sunt făcute cu scopul de a atrage interesul copiilor şi a-i învăţa pe aceştia anumite concepte pe măsură ce sunt folosite în mod repetat, zi de zi. Materialele sunt făcute în majoritate din lemn, în culori naturale sau foarte strălucitoare, după necesităţi, în urma observaţiilor care au arătat cum poate fi crescut interesul copiilor pentru utilizarea lor. Fiecare material Montessori este creat având în vedere un scop principal, iar multe dintre ele au şi scopuri secundare.

 

Educatorul observă folosirea corectă de către copil şi dacă aceasta nu se produce, poate interveni prezentând din nou materialul.

Pentru fiecare arie curriculara, materialele sunt prezentate copiilor într-o anumită ordine şi există relaţii complexe între materialele din diferite arii curiculare. Materialele împart activităţile majore (ca de exemplu scrisul) într-o serie de paşi mai mici pe care copilul îi va învăţa separat, chiar în diferite arii curiculare, până la momentul în care va deveni capabil să utilizeze tot ce a învăţat pentru îndeplinirea acestui cop mai mare. Există programe pe calculator care permit introducerea materialelor Montessori din clasă şi monitorizarea prezentării şi progresului lor pentru fiecare copil.