Curriculum

GRĂDINIȚA MAYA MONTESSORI

“Când unui copil i se oferă puțină libertate de acțiune el va spune imediat: Vreau eu să fac asta! Dar, în școlile noastre, unde mediul este adaptat nevoilor copiilor, ei spun: Ajută-mă să fac asta singur! Iar aceste cuvinte le dezvăluie nevoile interioare.” (Maria Montessori)

 

Mediul în care ne desfășurăm activitatea este pregătit cu atenție de profesori minunați, care va permite copiilor să își elibereze forța și potențialul creativ, să-și dezvolte încrederea în sine și independența, inspirând auto-disciplina și o dragoste de învățare care se va menține de-a lungul vieții.

 

Mediul Montessori este adaptat nevoilor de dezvoltare și interesului copilului, urmând tendințele naturale și perioadele sensibile ale fiecărui copil in parte. El, copilul, poate să aleagă liber între activități de viață practică, limbaj, activități culturale, dezvoltare senzorială și matematică. Mobilierul este special conceput pentru a fi accesibil copiilor, facilitând accesul acestora la materialele și activitățile pregătite. Obiectele din mediu sunt reale, naturale, funcționale.

 

Câtă mulțumire și stimă de sine simte fiecare copil când poate să-și pregătească singur o gustare cu fructe, un suc de portocale, când descoperă că poate să scrie sau să citească!

La grădiniță, copiii sunt stimulați să găsească soluții la problemele lor, simt respectul pentru sine și ceilalți . Acasă, părinții pot continua cultivarea aceluiași spirit și pot aranja camera copiilor și spațiul locuinței în așa mod incât să stimuleze independența acestora: hăinuțele și încălțările la nivelul lor, raft cu cărți, coșuri cu jucării, cd-uri cu muzică la îndemâna lor, accesul la bucătărie pentru aranjarea și strângerea mesei, spălarea vaselor, activități de gătit... Prin aceste activități se întărește totodată și legătura părinte-copil, părintele învață să asculte copilul, are răbdare și înțelegere, copilul se simte iubit și respectat, e încrezător și plin de energie vitală creatoare.

 

...Putem spune ca mediul Montessori este bucuria copiilor și seninătatea adulților!

„Personalitatea umană se construiește prin experiențe continue; depinde de noi să pregătim pentru copii, pentru adolescenți și pentru tineret o ambianță, o lume adaptată lor, în care să li se dea putința de a face experiențe formative. Trebuie să ajutăm copilul să acționeze singur, să vorbească singur, să gândească singur; aceasta este arta celor ce aspiră să slujească spiritul. Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va fi la fel când ei vor fi mari și nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze".

- Maria Montessori -

GRUPA DE 3-6 ani

Prin alegerea propriilor activități și libertatea de mișcare în clasă, copiilor li se dezvoltă plăcerea de învățare și cunoaștere și se creează sentimentul de independență și libertate. Astfel, mediul pregătit cu grijă in grădiniță, devine un laborator de explorare și descoperire. În toate aceste domenii, copiii învață cu ajutorul materialelor puse la dispoziție prin interacțiunea directă cu mediul pregătit. În acest moment, îl acompaniem pe copil în evoluția coordonării complexe între intelect și corp, coordonare ce are loc în primii ani de viață ai acestuia.

 

Bazându-se  pe observarea individuală a copilului, educatorii formați și in curs de formare în pedagogia Montesori ghidează copilul spre lecții potrivite ritmului său natural de dezvoltare și învățare.  Mediul creat este destinat dezvoltării naturale a copilului într–un decor în care educatoarea intervine la momentul potrivit, cu blândețe și pentru un scop precis. Noi considerăm că secretul unui bun educator este acela de a îndruma și de a acompania copilul în plan fizic și intelectual pentru a canaliza procesul de învățare în direcția potrivită. Educatorii noștri joacă roluri diferite: ei pot fi mentori, ghizi, antrenori, sportivi etc.

 

Astfel, în grădinița noastră, există 5 arii curriculare specifice învățământului Montessori:

VIAȚA PRACTICĂ

Este piatra de temelie a mediului pregătit. Copiii încep cu exercițiile de viață practică pentru a forma o bază pentru celelalte domenii, pentru a-i ajuta să devină independenți, încrezători în sine, ordonați și să ajungă să se concentreze. Exercițiile practice sunt introduse copilului in mediul Montessori atent pregătit.

DEZVOLTARE SENZORIALĂ

Prin exercițiile de dezvoltare senzorială, copilul poate face clasificari, să ordoneze și să descrie impresii senzoriale despre informațiile pe care le-a acumulat până atunci în ceea ce privește percepția senzorială: văz, auz, miros, gust și pipăit. Materialele senzoriale ajută la crearea unei ordini în mintea copilului prin izolarea și evidențierea unei calități la un moment dat (de exemplu dimensiune, textură, etc). Prin manipularea fizică a materialelor specifice acestei arii, copilul începe să clasifice și să ordoneze obiectele, ceea ce duce la o bună înțelegere a rolului lor în univers.

DEZVOLTAREA LIMBAJULUI

Până la vârsta de 3 ani, copilul și-a însușit deja limbajul vorbit de bază. Exercițiile de dezvoltare a limbajului sunt oferite copilului ca un ajutor pentru procesul de dezvoltare proprie al acestuia, care se desfășoară la acesta în mod natural, spontan și inconștient. Prin exerciții și materiale specifice, copilul își va îmbogăți vocabularul, va învăța să scrie și să citească.

MATEMATICA

Prin natură, toți suntem matematicieni. Ne naștem cu o minte matematică și avem nevoie de un stimul care să trezească această capacitate. Prin exerciții specifice, concrete, oferite copilului, acesta se pregătește pentru apariția minții matematice care există în el. Aceste exerciții stau la baza dezvoltării în viitor a gândirii matematice abstracte.

ȘTIINȚELE ȘI ACTIVITĂȚILE CULTURALE

Acestea includ: biologie, zoologie, geografie, istorie, artă și muzică. Aceste activități sunt interdisciplinare. Prin activități de limbaj și senzoriale copiii acumulează cunoștințe despre lumea înconjurătoare și își îmbogățesc vocabularul. Arta le dezvoltă copiilor simțul estetic și creativitatea, iar prin muzică copii internalizează sunetele.

GRUPA BABY (2-3 ani)

Potrivit filosofiei Montessori, copiii absorb cele mai multe informații din mediul înconjurător în primii trei ani din viață și învață fără efort concepte și obiceiuri. Aceasta este perioada în care sunt sădite rădăcinile pentru dragostea de cunoaștere și învățare.

 

“Primul lucru esențial pentru dezvoltarea copilului este concentrarea. Ea stă la temelia caracterului și comportamentului social. Copilul trebuie să descopere cum să se concentreze și pentru aceasta îi trebuie lucruri asupra cărora să se concentreze.

 

Copilul, a cărui atenție a fost, odată, captată de un obiect ales de el însuși, in timp ce-și concentrează întregul sine pe repetarea exercițiului, e un suflet câștigat, în sensul siguranței spirituale despre care vorbim. Din acest moment nu mai e nevoie să ne îngrijorăm in legătură cu el – ci să-i pregătim un mediu care să-i satisfacă nevoile și să înlăturăm obstacolele care i-ar putea bara drumul spre perfecțiune.”(Maria Montessori, Mintea Absorbantă)

 

Mediul din clasă este amenajat cu grijă pentru a satisfice nevoile copiilor, pentru a le oferi confortul necesar, fiind dotat cu mobilier adecvat vârstei și materiale atent alese și confecționate pentru a facilita mișcarea și dezvoltarea concentrării copilului. Atunci când lucrurile sunt bine organizate, echilibrul și armonia vin în mod natural și copilul câștigă încredere în el și in mediul în care se dezvoltă iar acestea duc la atitudinea „Pot să fac asta singur!”

 

Educatoarea  utilizează materiale Montessori adecvate vârstei și stadiului de dezvoltare al copiilor iar activitățile sunt concepute pentru a trezi interesul și implicarea copiilor.

 

Ariile curriculare sunt: dezvoltarea coordonării ochi-mână, viață practică  (îngrijire personală, îngrijirea mediului interior/exterior, mutarea obiectelor, hrană, grație și curtoazie),  limbaj, artă și muzică. Toate acestea sunt introduse în funcție de vârsta și etapa de dezvoltare în care se află copilul pentru a consolida încrederea în sine, independența și conștiința față de mediul inconjurător.

 

Acest program este o prelungire a mediului familial. Încurajăm participarea activă a părinților pentru a dezvolta inteligența, disciplina și personalitatea copiiilor lor.

La Grădinița Maya respectăm și încurajăm personalitatea individuală. 

Oferta educațională, grupe de vârstă, orarul zilnic, programe și tarife

Suntem o echipă tânără și dinamică, cu multă dragoste pentru copii!